راه اندازی کارخانه اسلب سرامیکی شهرستان آباده

اشتغال ۸۲۰ نفری با اجرای طرح” اسلب سرامیکی هخامنش آباده”

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان فارس گفت:با ایجاد و راه اندازی طرح تولیدی” اسلب سرامیکی هخامنش” در شهرستان آباده زمینه اشتغال ۸۲۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم می شود.
رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان فارس دوشنبه نهم فروردین ماه سال ۱۴۰۰ در آیین آغاز عملیات اجرایی این طرح تولیدی با تاکید بر اشتغالزایی و افزایش تولید بیان کرد:این طرح زمینه اشتغال ۲۲۰ نفر را به صورت مستقیم و ۶۰۰ نفر را به صورت غیر مستقیم فراهم می آورد و سالیانه ۱۸ میلیون متر مربع ظرفیت تولید خواهد داشت.