خسارت به کشاورزان آباده ای در فروردین ماه سال 1400

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده گفت: استقرار توده هوای سرد در روزهای گذشته فروردین ماه، و رسیدن به دمای مینیمم منفی دوازده درجه موجب سرمازدگی شکوفه و چغاله های درختان میوه و محصولات زراعی این شهرستان شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آباده، امینی گفت: کشاورزان و باغداران این شهرستان، هرساله با مشکلات زیادی از قبیل سرمازدگی، خشکسالی، بادزدگی، سیل و…مواجه هستند.
امینی تصریح کرد: خسارت وارد شده به اراضی زراعی و باغی شهرستان در سرمای اخیر معادل پانصد و هفتاد و سه میلیارد و صد و چهارده میلیون ریال و بیشترین خسارت در منطقه خسروشیرین و کلوان بوده است.
امینی افزود: میزان خسارت سرمازدگی اخیر از سی تا صد در صد در محصولات زراعی از جمله گندم، جو، کلزا و محصولات باغی شامل سیب درختی،بادام آبی و دیم، گردو و زردآلو متفاوت بوده است.
برخی محصولات زراعی مانند نخود و گندم دیم دچار صد در صد خسارت سرمازدگی شده اند.

 

منبع : آباده در گذر زمان