توزیع کودهای شیمیایی در شهرستان آباده

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده گفت: در سال ۹۹، پنج هزار و سیصد و سی و شش تن کود شیمیایی جهت کشت محصولات صیفی و شتوی بین کشاورزان منطقه توزیع شده است.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اباده، تصدیقی کارشناس توزیع نهاده ها تصریح کرد : از ابتدا تا انتهای سال 1399، پنج هزار و سیصد و سی و شش تن کود شیمیایی از سهمیه شرکت خدمات حمایتی سازمان جهاد کشاورزی فارس ،توسط کارگزاران این شهرستان خریداری و جهت کشت محصولات صیفی و شتوی 99 بین کشاورزان منطقه توزیع شده است.از این میزان کود شیمیایی، ۵۲۴۱تن کود ازته و ۹۵تن کود پتاسه بوده است.
تصدیقی افزود : پنج هزار و صد و پنجاه و هشت تن از میزان ذکر شده کود اوره، سهمیه ابلاغی استان جهت کشت های صیفی(چغندقند،حبوبات،سیب زمینی،گوجه،پیاز و ذرت) و محصولات شتوی(گندم و جو آبی و دیم،و کلزا) بوده و مابقی با پیگیری و تلاش مدیر شهرستان بصورت فوق العاده جذب گردیده است.
سطح زیر کشت محصولات شتوی در این شهرستان سی و سه هزار و نهصد و نود و نه هکتار (۴/۳%از سطح شتوی استان) و سطح زیر کشت محصولات بهاره در سال ۱۳۹۹،شانزده هزار و چهارصد و نود و دو هکتار می‌باشد .