آیا قطع شدن ناگهانی برق در یک مجتمع غنی سازی خطری بزرگ است

آیا قطع شدن ناگهانی برق در یک مجتمع غنی سازی خطری بزرگ است

سانتریفیوژ یک استوانه تو خالی است که داخل یک پوسته محافظ قرار دارد و حدود  850- 1900 دور در ثانیه می‌چرخد.

اگر برق ناگهانی قطع شود 2 اتفاق در سانتریفیوژ  می‌افتد:

1-انفجار

2-تخریب

برای همین از باتری جهت تامین برق سانتریفیوژ ها استفاده می‌شود.

برای اینکه این اطمینان به وجود بیاید که برق ناگهان قطع نشود. همیشه از یک سیستم برق اضطراری هم استفاده می‌شود برای مواقعی که باتری ها خراب شوند.

اتفاقی که در نطنز افتاده این بوده که انفجار مسیر اتصال برق اضطراری را هم قطع کرده و همین علت باعث شده که تقریبا همه سانتریفیوژ هایی که در آن لحظه فعال بوده اند، از بین رفته باشند و تمامی آبشار ها نیاز به جایگزینی داشته باشند.

 به وصل شدن چند سانتریفیوژ کنار هم به صورتی که محصول خروجی از سانتریفیوژ اول، خوراک ورودی سانتریفیوژ بعدی باشد آبشار میگویند.

در واقع این عملیات تروریستی باعث تخریب و انفجار بعضی از سانتریفیوژ های عملیاتی شده که احتمالا باعث ایجاد آلودگی رادیو اکتیوی در محل غنی سازی شده است.

حال این سوال بزرگ مطرح است، با اینکه یکبار تروریست های اسرائیلی قصد قطع کردن برق در فوردو را داشته اند و این تجربه را داشته ایم،  چرا واحد های فنی و تصمیم گیر و امنیتی برای تامین امنیت کامل شبکه های توزیع برق در مجتمع نطنز کاری انجام نداده اند؟

سجاد سنجری