انتخاب اصلح، تعارف ندارد!

انتخاب اصلح، تعارف ندارد!
همه آمده اند! ؛ سیاسی، فرهنگی،اقتصاد دان، ملی، مذهبی و … مشتافان خدمت می گویم. یکی از تردیدهای اخذ تصمیم در لحظات آخر می‌گوید، دیگری از اصرار مردم و قرار گرفتن در شرایط اجبار و آن یکی از احساس دِین و تکلیف.
شهر من، اعضای شورایی را می طلبد که هم تخصص داشته باشند و هم تعهد . این دو مانند دو لبه یک قیچی هستند که هر یک بدون دیگری نه تنها کاری از پیش نخواهد برد که ضرر هم می رسانند.اصل ایجاد شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی، نشان‌دهنده اهتمام نظام جمهوری اسلامی ایران به مجموعه متنوع فکرها، مشورت‌ها و دیدگاه‌ها در اداره امور کشور است و این موضوع، نقطه مقابل نظام‌های ارتجاعی و استبدادی است.افتخار جمهوری اسلامی ایران این است که از روز اول، آراء، افکار و خواست مردم، مورد توجه جدی قرار گرفته است.(بیانات رهبری در سال 90).
شهر نیازمند منابع پایدار و مشخص برای تامین هزینه ها است .بی تردیدحضور در شورای شهر، دنیایی از مسئولیت بر دوش اعضای منتخب می گذارد و این کار شورایی همدل و توانمند را می طلبد که علاوه بر پاکدستی ، کار گروهی را آموخته باشند و قدرت تشخیص و پاسخگویی به نیازهای شهری را داشته باشند.داوطلب اگر ذره ای در توانمندی ، انگیزه ، شوق و سعه ی صدر خود برای خدمت تردید دارد ادامه تلاشش برای ورود به شورا حاصلی جز خیانت به خودش، شهر و شهروندانش نخواهد داشت!
با وجود پتانسیلهای فراوان مذهبی، فرهنگی، اقلیمی، سیاسی و تاریخی طبیعتا شورای شهر حضور افرادی را می طلبد که دارای سوابق روشن اجرایی ، پیشینه ی غیرمنفعت طلبانه و توان مدیریت و برنامه ریزی بالایی باشند تا دستمایه اعمال نظر و نفوذ کانون های قدرت قرار نگیرند‌ این مدیریت جز با حضور ترکیب یکدست و قدرتمندی از متخصصان متعهد حوزه هایی چون مدیریت شهری ، جامعه شناسی ، آموزش ، فرهنگ ، روان شناسی ، رسانه ، بهداشت عمومی، میراث فرهنگی، حمل و نقل و ترافیک، عمران و شهرسازی ، معماری ، محیط زیست ، اقتصاد شهری و حقوق و … نیست. بی تردید و بدون تعارفات مرسوم، اگر به فکر پیشرفت و توسعه ی شهر و سطح زندگی شهروندان هستیم ، باید بدون منفعت طلبی ، فامیل گرایی و سیاسی بازی افراد شایسته ای در حوزه های مختلف را شناسایی و انتخاب کنیم.

 

حامد دهقانی