گوشت احشام قاچاق در آباده بین نیازمندان توزیع شد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سیدابوالفضل مسعودی فرمانده انتظامی شهرستان آباده دراین خصوص بیان کرد: به دنبال خبر کشف تعداد263راس گوسفند قاچاق توسط ماموران انتظامی این شهرستان ، دراجرای دستور دادستان محترم شهرستان آباده، گوسفندان قاچاق باحضور نماینده دادستان ونظارت نمایندگان دستگاه های مربوطه ،ذبح وبه قیمت مصوب ازطریق فروشگاههای معتبر سطح شهربین مردم توزیع گردید.