بوی انتخابات…

با نزدیک شده به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و ریاست جمهوری، بار دیگر زمزمه ها و فعالیت های پیش از موعد! قوت گرفته است که تحلیل و بیان آن لازم به نظر می رسد.

رجوع به تاریخ برای کم کردن هزینه های آزمون و خطا لازم است که آزموده را آزمودن خطاست !

کرسی های مدیریت در همه جای دنیا و بالاخص در نظام اسلامی بسیار خطیر و مسئولیت آور است و صاحب آن باید دائما پاسخگوی نیاز های مردم در قالب های مختلف باشد.یکی از مسئولان در ادوار گذشته گفت؛ با شنیدن برخی مشکلات مردم گاها از ناراحتی تا چند روز غذا از گلویم پایین نمی رفت.. و باید هم همین طور باشد. به گفته رهبر معظم انقلاب اسلامی رای مردم حق الناس است و این حکم کوچکی نیست که بتوان به راحتی آن را پشت سر گذاشت و نادیده گرفت.قبول مسئولیت مردم،  تفکرات سطح پایین را نمی پسندد. در انتخابات های گذشته برخی کاندیداها در سراسر کشور فعالیت هایی را انجام دادند و ادعاهایی را کردند که به قول امام جمعه آباده اگر بعد از انتخابات همان ادعاها را برای خود و خانواده خود مرور کنند به آن می خندند!!چنین رفتار های تصنعی و غیر واقع در شان کرسی خدمت به این مردم نیست و این خود ملاک و چراغی برای انتخاب افراد اصلح در آینده است.

بنده با نزدیک شدن انتخابات ها، مطلبی در ذهنم متبادر می شود ؛ آیا کسی که به هر دری خود را می زند که رای بیاورد و از هیچ حرکتی دریغ نمی کند!  واقعا شایسته انتخاب مردم است؟ یا کسی که هوشمندانه برای 4 سال آینده برنامه ریزی کرده و به جای “های و هوی”  برنامه راهبردی خود را به مردم ارائه میدهد؟

آیا فردی که در طول خدمت و فعالیت خود در ادارات و یا اصناف مختلف ، هیچ حرکت اثر بخشی در راستای خدمت به مردم و مجموعه خود ارائه نکرده است می تواند یک شبه متخصص شود ؟

و آیا از فردی که با شیوه های نا متعارف و صرف هزینه های هنگفت در صدد رای آوردن است انتظار خدمت می توان داشت ؟ چرا که دو حالت متصور است اول این که با برسی های ادوار مختلف به این نتیجه رسیده ایم و رسیده اید! که برخی هزینه ها به قدری بوده که حقوق 4 سال خدمت فرد هم در آینده(اگر رای بیاورد) جوابگوی آن نخواهد بود!! و در حالت دوم اگر هزینه ها از طرف افراد دیگری باشد که قطعا کاندیدای محترم تا آخر خدمت می بایست وامدار آنها باشد!

و …

با برسی خدمات گسترده صورت گرفته برای مردم در سال های گذشته، به وضوح خواهیم دید که خدماتی اثر بخش و ماندگار بوده اند که به طیف و گرایش خاصی معطوف نشده اند بلکه برای رضای خدا و خدمت به خلق بوده اند.

در آینده به تفصیل در مورد  این موضوع خواهیم گفت. ان شا الله…

ادامه دارد…

حامد دهقانی