معرفی مناطق گردشگری شهرستان آباده – روستـای خانخـوره

یکی از روستاهایی که در اطراف شهر سورمق واقع شده و از دیرباز ارتباط تنگاتنگی با سورمق داشته روستای خانخوره است. متاسفانه این روستا هم اکنون خالی از سکنه است. خانخوره در فاصله ی ٣۵کیلومتری سورمق و در فاصله اندکی با گردنه ی کولی کش قرار دارد.
این روستا از موقعیت ممتازی برخوردار بوده است و دلیل آن ساخت کاروانسرای عباسی درکنار این روستا درگذشته و ایجاد پایگاه ارتباطی هوایی شهیدان احمدی و محسنی در حال حاضر است. این روستا به علت اینکه در نزدیکی کوههای بلند و برفگیر واقع شده آب و هوایی معتدل و دلنشینی دارد اماآثار کمی از خانه های آن برجای مانده است.
کار وحرفه ی اصلی مردم این روستا درگذشته کشاورزی و دامپروری بوده است.به نظر می رسد که این روستا دارای دو قنات بوده که یکی از دیرباز در این روستا حفاری شده و دیگری قناتی است که برای استفاده کاروانیان درکاروانسرا در دوره صفوی حفر شده است.
قنات اصلی و قدیمی تر، قنات خان احمد نام داردکه هنوز جاری است اما آب بسیارکمی دارد.این قنات ١۰۰۰متر طول دارد.مادرچاه آن پانزده مترعمق و تعداد۴۰میله چاه داشته است و فاصله مظهر قنات تا محل ۵۰متربوده و پیش از این دِبی آب آن١٢لیتر برثانیه بوده است و اکنون به علت خشکسالی آب بسیارکمی دارد.
قنات دیگر نیز آب کمی دارد و قبلاًآب مورد نیاز کاروانسرا را تامین می کرده و اکنون دارای استخری است که دامداران از آن استفاده می کنند.
ازخوانندگان این مطلب تقاضا می شود چنانچه کم وکاستی مشاهده می نمایند یا اطلاعات تکمیل کننده ای دارند برای ما ارسال نمایند تا در نسخه های آتی اطلاع رسانی شود.
صمد دانشور