برنامه ملی هر خانه یک پایگاه سلامت…

به گزارش نفیرنیوز و به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آباده ؛ برنامه ملی هر خانه یک پایگاه سلامت ،با هدف گسترش آگاهی و دانش مردم در عرصه تامین حفظ و ارتقای سلامت در تمامی خانه ها از شهریور ماه امسال در سطح کشور از جمله شهرستان آباده به اجرا در آمده است.توانمندسازی فرد، خانواده و جامعه برای تامین، حفظ و ارتقای سلامت در مراقبت از خود و همیاری و مشارکت جمعی از اهداف کلی این طرح است که در قالب برنامه های تربیت سفیر سلامت خانواده، رابط سلامت محله و آموزش دانشجو اجرا می شود.

در این برنامه  از هر خانواده فردی دارای شرایط سفیر سلامت ،آموزش دیده و به عنوان حلقه وصل ،تیم بهداشتی با همه اعضای خانوار انتخاب می‌شود. خوشبختانه امروز سطح فرهنگی و سواد سلامت جامعه ایرانی به شکل چشمگیری افزایش یافته و شاهد این هستیم که مباحث بهداشتی و درمانی از دغدغه‌های مشترک خانوارهای ایرانی است. بنابراین امروزه از نظر فرهنگی و اجتماعی اجرای برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت به یک مطالبه تبدیل شده است.

در حال حاضر با اجرای این برنامه ، سطح مراقبت های اولیه بهداشتی به جای خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی ، از خانواده ها آغاز می شود .

مباحث پیشگیری، درمان، توانبخشی و بازتوانی از محورهای اصلی و اساسی برنامه‌های این برنامه است و به کسی که در خانوار به عنوان نیروی بهداشتی در محیط وظایف خود را اجرا می‌کند، هم در حوزه توانبخشی و بازتوانی و هم در حوزه پیشگیری و مداخلات ابتدایی درمانی، آموزش‌های لازم داده می‌شود.

شهرستان آباده با داشتن تعداد 32366 خانوار دارای 19489نفر سفیر سلامت میباشد و میبایست تا پایان امسال  65 درصد خانوارها دارای سفیر سلامت باشند و 20 درصد از کل سفیران جذب شده شهرستان (تعداد 3894 نفر ) با 21 عنوان کتاب جدید این برنامه آشنا خواهند شد.

در این طرح به ازای هر خانواده یک سفیر سلامت، به ازای هر ۲۰ سفیر سلامت خانواده یک رابط سلامت و هر ۱۰ خانواده یک دانشجو تربیت می‌شود.

بدین منظور از کلیه خانواده های ساکن در شهرستان آباده درخواست می گردد جهت کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با برنامه و انتخاب سفیر سلامت به مراکز بهداشتی درمانی وپایگاه های پزشک خانواده خود مراجعه نمایند.