خیرین و همشهریان دلسوز شهرستان آباده بخوانند …

🔸همشهریان عزیز شهرستان آباده

👈 مجموعه درمان شهرستان آباده، نیازمند کمک و همیاری شما نوع دوستان و خیرین عزیز می باشند.
کادر درمان با تمام قوا در حال مهار و درمان بیماری منحوس کرونا می باشد و خدمات جانبی به بیماران و ناقلین، باری اضافه بر دوششان خواهد بود، لزا با تهیه اقلام زیر و یا واریز مبلغ حمایتی به شماره حساب خودیاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان آباده در این امر خداپسندانه شریک شویم

اقلام ضروری :

1. ماسک
2. دستکش
3. لباس گان (یک تکه)
4. تامین مواد غذای برای نقاهتگاه

شماره تلفن جهت هماهنگی (لطفا پس از واریز وجه به شماره درج شده اطلاع بدهید)
09905674745

شماره حساب خودیاری بیمارستان و شبکه بهداشت :
بانک صادرات آباده
شماره کارت : 6037691980082119
شماره حساب : 0114030690008
شماره شبا : IR160190000000114030690008

نفیرنیوز / رسانه خبری شهرستان آباده