کرونا به آباده رسید

درتماس تلفنی که هم اکنون با دکترمهدوی رئیس شبکه بهداشت ودرمان آباده توسط صفایی خبرنگارخبرگزاری صداوسیما در آباده انجام شد وی اعلام کرد که متاسفانه یکنفر درآباده آزمایش کرونایش مثبت شده است
دکتر مهدوی درادامه گفت سه نفر دیگرنیز مشکوک به ویروس کرونا هستند که آزمایشات مجدد گرفته میشود
رئیس شبکه بهداشت ودرمان آباده درارتباط با فرد مبتلا به ویروس گفت او خانم می باشد والبته شدید نیست ودر بیمارستان امام خمینی ره آباده تحت درمان می باشد
دکترمهدوی از مردم شریف و فهیم آباده خواست تا بطورجــــد قرنطینه خانگی را جدی بگیرند وتا می توانند درمنازل خود بمانند
دکترمهدوی درارتباط با کنترل وپیشگیری این ویروس در بیمارستان امام خمینی ره آباده گفت طبقه سوم بیمارستان قلب را با تمامی امکانات ،تجهیزات و رعایت نکات ایمنی به بیماران مشکوک به این ویروس اختصاص دادیم و مردم عزیزمان مطمئن باشند که قسمت های دیگر بیمارستان اعم از اورژانس،درمانگاه و… جدا از این قسمت ها می باشد
دکتر مهدوی از اختصاص درمانگاه حضرت ولیعصر عج آباده به تب سنجی خبردادوگفت: ازشنبه ۲۴ اسفندماه ازساعت ۸ صبح تا۲۴ این درمانگاه به امر تب سنجی اختصاص داده ایم و کسانی که تحت پزشک خانواده دراین درمانگاه می باشند به این درمانگاه مراجعه نکنند
دکترمهدوی اطمینان خاطر دادکه پرسنل خدوم بهداشت ودرمان شهرستان آباده بطورشبانه روزی تا ان شاالله ریشه کنی این ویروس درخدمت مردم آباده خواهند بود وازهمه امکانات لازم جهت پیشگیری وریشه کنی این ویروس استفاده خواهند کرد