کدام کاندیداهای حوزه انتخابیه فرم قسم‌نامه را امضا کرده اند؟

چهار مجموعه (جنبش مصاف ایرانیان ، جنبش ازما، دیدبان شفافیت، شفافیت برای ایران) در کشور در حوزه شفافیت علی الخصوص انتخاباتی فعال هستند.
سایت ایران شفاف در برگیرنده تمامی نامزدهایی است که به نوعی به هر کدام از این چهار مجموعه تعهد داده‌اند.
تعهد ویژه موسسه مصاف ایرانیان قرائت سوگند نامه و انتشار ویدئوی آن در سایت است. لذا نامزد هایی که ویدئو ندارند هم تعهدنامه شفافیت را امضا خواهند کرد.

 

گفتنی است از حوزه انتخابیه آباده، بوانات ، خرمبید و سرچهان هنوز هیچ یک از کاندیداها در این طرح شرکت نکرده اند.

 

 

کاندیدای محترم
به منظور احراز هویت و ارائه به مردم عزیز ایران، باید فیلم خواندن قسم‌نامه خود را ضبط نمائید و از طریق فرم زیر برای سایت  به آدرس   :      https://irshafafiat.ir/

ارسال نمائید تا پس از بررسی و تأیید، در دسترس عموم قرار گیرد و مردم لیست نمایندگانی که این قسم‌نامه را امضاء کرده‌اند را مشاهده کنند و سپس تصمیم به انتخاب شخص شایسته نمایند.

متن قسم‌نامه

اینجانب …. فرزند….. با کد انتخاباتی….. از حوزه انتخابیه ….. در پیشگاه خداوند متعال و مردم شریف ایران سوگند یاد کرده و تعهد می‌دهم که در صورت اعتماد مردم و ورود به مجلس شورای اسلامی، حضور و غیاب خود در جلسات مجلس را اعلام و رای خود در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس را بصورت داوطلبانه شفاف نمایم و نسبت به تصویب قانون شفافیت با همه ابعاد آن در مجلس در اسرع وقت اقدام نمایم .
گواهی می‌دهم به محض نمایندگی، از هرگونه توصیه کتبی و شفاهی به نفع هر فرد یا گروهی اجتناب ورزم و در صورت وجود استثنا بصورت کتبی تصویر توصیه نامه‌ام را به اطلاع مردم برسانم و در طول نمایندگی‌ام تصویر هرگونه هدیه نقدی و غیر نقدی‌ای را که بواسطه نماینده بودنم به بنده تعلق گرفته را انتشار داده و علت دریافت را بازگو و شخص اهدا کننده را به مردم معرفی نمایم.