اعزام تیم واکنش سریع به منزل بیمار کرونا مثبت در آباده / گزارش تصویری

اعزام تیم واکنش سریع به منزل بیمار کرونا مثبت جهت گندزدایی و مشاوره و توزیع دارو

🔸 امروز ۲۹ اسفند ساعت ۱۰:۳۰

 

 

گزارش و عکس : حامد دهقانی