راه اندازی دبیرخانه دائمی منبت آباده در آینده ای نزدیک

دبیرخانه دائمی شهر جهانی منبت که در شیراز مستقر بود با تلاش فرمانداری آباده به این شهر بازگردانده شد.

به گزارش نفیرنیوز ؛ فرماندار آباده؛ با بیان اینکه مکاتبات بسیاری با استان و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام شد تا دبیرخانه منبت به آباده بازگردد، افزود: با ایجاد دبیرخانه دائمی شهر جهانی منبت در آباده می توان با کشورهای مختلف و در سطح بین المللی در خصوص تولید، فروش و صادرات منبت تبادل نظر کرد.

فرماندار آباده ضمن تشکر از پیگیری نماینده فعلی مردم آباده در مجلس به جهت ثبت آباده بعنوان شهر جهانی منبت، تصریح کرد: با تشکیل کارگروه های ویژه منبت، حمایت از سرمایه گذاران در این حوزه و منبت کاران شهرستان می توان به اقتصاد شهرستان رونق بخشید هرچند این اقدامات مستلزم مدیریت، نظارت و بررسی دقیق است.

نیک مرام با بیان اینکه در یکسال گذشته اقدام قابل توجهی در حوزه منبت در آباده صورت نگرفته است، اظهار کرد: اگر کار مثبتی در این زمینه در شهرستان انجام نشود یونسکو امتیاز شهر جهانی منبت را از آباده خواهد گرفت.

فرماندار آباده در پایان از صاحب نظران، هنرمندان، فرهیختگان، فرزانگان، دانشگاهیان، فرهنگیان، منبت کاران و اصحاب رسانه شهرستان آباده درخواست کرد تا در خصوص راه اندازی و چگونگی فعالیت دبیرخانه، پیشنهادات و راهکار های خود را جهت توسعه و رشد هنر منبت در شهرستان به روابط عمومی فرمانداری آباده ارائه نمایند.