فاز اول فاضلاب شهر آباده بهمن ماه امسال افتتاح می شود

فرماندار آباده در بازدیداز تصفیه خانه فاضلاب آباده گفت: چهل میلیارد تومان برای فاز اول تامین اعتبار شده که ساخت تصفیه خانه فاضلاب آباده چهل درصد پیشرفت فیزکی داردو طی دو سال آینده به بهره برداری می رسدنیک مرام از پیشرفت فیزیکی شبکه انتقال فاضلاب آباده خبر داد وگفت: در فاز اول بیش از یکصدو سه کیلو.متر خط انتقال انجام شده است که شصت کیلومتر دیگر خط انتقال فاضلاب شهر آباده نیز در دست مطالعه است که در سال نود ونه کلنگ زنی خواهد شدلازم بذکر است که تصفیه خانه فاضلاب آباده در زمینی به مساحت هشتاد هکتار و در سه فاز در حال اجراست./

 

 

 

منبع :آباده در گذر زمان