قصه گوی آباده ای مقام برتر فارس در جشنواره قصه گویی کشور شد

مادر بزرگ قصه گوی آباده‌ای قصه گوی برتر شناخته شد

خانم ایران رحیمی قصه گوی آباده‌ای که در جشنواره قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شرکت کرده بود، برگزیده قصه گویان استان شد
خانم رحیمی که هفتاد و شش سال سن دارد دو روز در هفته در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آباده برای بچه‌ها قصه می‌گوید.
خانم رحیمی که مادر شهید علی اکبر چوبینه است دی ماه امسال به تهران می‌رود تا قصه خود را باعنوان نمکـــی برای کودکان تهرانی‌ها تعریف کند