سگ های ولگرد در معابر عمومی و نگرانی شهروندان

به گزارش پایگاه خبری نفیر نیوز، حضور سگ های ولگرد در ساعات روز اخیرا به مسئله ای شایع در شهر تبدیل شده است. هرچند حضور این حیوانات تا کنون تلفات جانی خاصی برای کسی نداشته است، اما موجب نگرانی بسیاری از شهروندان، خصوصا کودکان و نوجوانان و سالمندان را شده است و علاوه بر آن حضور آن ها در معابر عمومی موجب زشت شدن جلوه ی شهر می گردد.

یکی از کاربران ما تصویری از یکی از میدان های اصلی شهر در ساعات ابتدائی صبح امروز را برای ما فرستاده است که حاکی از حضور یک سگ ولگرد در خیابان های شهر است. همان ساعاتی که بسیاری از مردم از خانه بیرون می آیند تا سر کار روند، بسیاری از دانش آموزان مشغول رفتن به مدرسه جهت امتحانات هستند و … . هرچند این نمونه از سگ ها آزادی به کسی نمی رسانند اما صرف وجود آن ها می تواند زمینه رعب و وحشت را برای مردم فراهم کند.

چه کسی پاسخگوی این مسئله است؟ آیا نباید پیش از وقوع حادثه ای، به فکر پیشگیری از آن حادثه بود ؟