روز مزرعه با کشت نشاء چغندرقند بهاره در آباده

مدیر جهادکشاورزی شهرستان آباده با اعلام این خبر افزود: روز مزرعه یکی از روشهای آموزشی ترویجی است که در ایستگاه ها و مزارع تحقیقاتی و با حضور جمعی از کارشناسان ، مروجان وکشاورزان پیشرو برگزار می گردد.
وی گفت : برگزاری این روز را می توان فرصتی برای ترویج و انتقال دستاوردهای تحقیقاتی دانست. در این روز محققین مراکز تحقیقاتی به ارائه آخرین نتایج و یافته های تحقیقاتی خود در زمینه به زراعی ، به نژادی و آفات و بیماری های گیاهان زراعی می پردازند.
به گزارش عصرآباده ؛ در این کارگاه آموزشی که با حضور جمع کثیری از کشاورزان پیشرو و کارشناسان جهادکشاورزی شهرستان آباده و شهرستان های همجوار و اعضای بسیج مهندسین برگزار شد، کشاورزان با مزایای این روش و مسایل فنی آن آشنا شدند. حضور محققان مرکز تحقیقات کشاورزی فارس و کارشناسان ستادی زراعت استان فرصت مناسبی برای تبادل دانش و تجربه فراهم نمود .
مدیرجهادکشاورزی شهرستان آباده خاطرنشان کرد با توجه به رشد تقریبا دوماهه نشا در خزانه، طول دوره رشد به میزان 30تا 40 روز کاهش می یابد و تا 4هزارمترمکعب آب در هکتار صرفه جویی می شود و پیش بینی می شود با مدیریت مناسب مزرعه میزان عملکرد 30درصد افزایش داشته باشد.