2 حلقه چاه غیر مجاز کشاورزی در آباده مسدود شد

با پی‌گیری مأموران شرکت آب منطقه‌ای استان و دستور مقام قضایی 2 حلقه چاه غیر مجاز کشاورزی در شهرستان آباده مسدود شد.

به گزارش نفیرنیوز ؛ رئیس گروه پایش منابع آب شرکت آب منطقه‌ای استان فارس گفت : این دو حلقه چاه در آبگرم بودند که با پی‌گیری مأموران این گروه و سیر مراحل قانونی و دستور قضایی مسدود شدند.
امید رشیدی افزود: انسداد چاه‌های غیر مجاز حفر شده یکی از دستور العمل‌های طرح «احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی» است که جهت کنترل برداشت آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از افت بیش از پیش سطح این آب‌ها در وزارت نیرو تصویب و لازم‌الجرا شده است.