کنترل میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی

امین خلیقی رئیس گروه طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی فارس اظهار کرد: با برقراری ارتباط نرم‌افزاری دوسویه بین بانک اطلاعات آب شرکت آب منطقه‌ای و بانک اطلاعات برق شرکت‌های توزیع نیروی برق استان فارس و شیراز، از این پس شرکت آب منطقه‌ای استان می‌تواند میزان برداشت آب چاه‌های مجهز به پمپ برقی را محاسبه و کنترل کند.

وی ادامه داد: کارشناسان شرکت آب منطقه‌ای فارس با کاوش اطلاعات، میزان ساعات کارکرد پمپ چاه مشترکانی که از نیروی برق برای استحصال آب استفاده می‌کنند را در نرم‌افزار دریافت کرده و پس از اندازه‌گیری خروجی لحظه‌ای آب (دبی)، میزان برداشت واقعی هر چاه از آب‌های زیرزمینی را محاسبه می‌کنند.

امین خلیقی اضافه کرد: برآورد هزینه جبران خسارت وارده بر آبخوان، تعیین اولویت نصب کنتور، محاسبهبیلان نسبتا دقیق آب، ارائه مستندات متقن به مراجع قضایی برای اثبات میزان ساعت کارکرد واقعی، اطلاع از میزان افزایش دیماند مجاز نسبت به دیماند قرارداد و دیماند مصرف، اطلاع از چاه‌های برقی جدید به منظور عدم تحویل سوخت، شناسایی تخلفات مبنی بر افزایش غیر مجاز قدرت الکترو پمپ و کنترل اضافه‌برداشت آب از چاه‌ها ، برخی از کاربرد‌های استفاده از این اطلاعات است.