نیروگاه برق ده مگاواتی آباده افتتاح شد

باحضور حائری معاون وزیر نیرو ، نیروگاه ده مگاواتی آباده افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش نفیرنیوز ؛ محمد اسد الهی فرماندار آباده گفت: نیروگاه تولید برق ده مگاواتی در زمینی به مساحت بیست هکتار در شهرستان آباده احداث شد.
طهماسبی مسئول نیروگاه های برق خورشیدی شمال فارس گفت:تولید برق به روش پنلهای خورشیدی در آباده مورد استقبال قرار گرفته و بسیاری از ساکنین شهرستان متقاضی راه اندازی این سیستم می باشند چرا که سرمایه گذاری مطمئن است و برق تولیدی توسط شرکت برق خریداری می شود.
مسعودی کارشناس فنی این نیروگاه نیز از نصب سی هزار پنل در این نیروگاه خبر داد وگفت: این نیروگاه روزانه ده مگا وات برق تولید می کند.این نیروگاه با سرمایه گذاری یکصد میلیارد تومان هزینه ساخته و راه اندازی شده است .
برق تولیدی این نیروگاه در قسمتهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.دو نیروگاه تولید برق به روش خورشیدی در شمال فارس است که روزانه یکصد وبیست مگاوات برق تولید می کنند.