تولید خزانه نشاء پیاز برای اولین بار در سطح شهرستان آباده

برای اولین بار عملیات برداشت پیاز نشایی در سطحی بالغ بر 4هکتار از مزارع بخش آب اشترشهرستان آباده آغاز گردید. این عملیات که از فروردین ماه سال جاری آغاز شده تا پایان اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.
به گزارش نفیرنیوز؛ بذر پیاز در بهمن ماه سال قبل با استفاده از سیستم آبیاری بارانی و در اراضی مسطح و مرغوب شهرستان به صورت کاملا متراکم بذر پاشی نموده و بعد از مراحل داشت و آبیاری و سمپاشی و مبارزه با کرم ریشه خوار در بهار سال بعد اقدام به بر داشت می نمایند.
مجید یعقوبی مدیرجهادکشاورزی شهرستان آباده با اعلام این خبر اظهار داشت : مزیت نسبی کشت نشایی نسبت به روش های مرسوم صرفه جویی در مصرف آب و پیش رس نمودن محصول است . وی بیان داشت : نشاهای تولیدی که به اندازه ۲۰ الی ۳۰ سانتیمتر رسیده اند جهت کشت در زمین اصلی منتقل می شوند.