تجلیل از بانوان شاغل در معدن خاک نسوز استقلال آباده

به گزارش نفیرنیوز ؛ با هماهنگی اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی ، از بانوان شاغل در مجموعه معدن خاک نسوز استقلال آباده و رئیس شورای کارگری قدردانی و تجلیل به عمل آمد.
در حاشیه این مراسم بحث پیگیری سختی کار و قطع هزینه سرویس و غذا برای پرسنل اداری به علت کاهش هزینه های جاری مطرح شد.
گفتنی است با نظر بانوان حاضر خانم مهدیه گلزاری به عنوان رابط فرهنگی ورزشی و حجاب و عفاف تعیین شد .

** هادی اکبر زاده **