افتتاح درمانگاه نیروی انتظامی در آباده

به گزارش عصر آباده و به نقل از نفیرنیوز ؛ با حضور فرمانده نیروی انتظامی استان فارس، درمانگاه خاتم النبیاء نیروی انتظامی آباده با امکانات پزشک، دندان پزشک،داروخانه ،تزریقات ،اتاق معاینه در ساختمان خیریه، خیر نیکوکار حاج بهرام فرخی با زیربنای پانصد متر مربع افتتاح شد.

افتتاح ساختمان آگاهی شهید جنتی فر آباده با دویست و پنجاه متر مربع، اجرای طرح مگنا در ساختمان راهنمایی ورانندگی آباده و منازل سازمانی نیروی انتظامی و ایجاد میدان تیر از دیگر طرح های نیروی انتظامی آباده بود که با حضور سردار گودرزی فرمانده نیروی انتظامی استان مورد بهره برداری قرار گرفت.
سردار گودرزی فرمانده نیروی انتظامی استان در مراسم افتتاح این طرح ها در آباده گفت: به همت خیرین امنیت در شهرستان آباده ، امکان بهره برداری از این طرح انجام شد و البته تمامی تجهیزات پزشکی و اداری از سوی نیروی انتظامی تامین گردید ه است.
وی افزود ؛ شهرستان آباده قطب آموزش نیروی انتظامی در شمال فارس است و احساس نیاز به ایجاد این تشکیلات بود و ما نیز این امر را حمایت می کنیم.
فرمانده نیروی انتظامی فارس هزینه انجام شده به غیر از تجهیزات دراین طرح ها را بالغ بر یک میلیارد تومان اعلام کرد.گفتنی است که از خیرین امنیت شهرستان آباده وجمعی از پرسنل فعال و زحمتکش نیروی انتظامی شهرستان آباده نیز تجلیل به عمل آمد.

منبع : آباده در گذرزمان