سفر ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی به آباده/گزارش تصویری