درباره

پایگاه خبری نفیرنیوز

مدیر مسئول و سردبیر : حامد دهقانی

 

همکاران :

سجاد حکیمی : مدیر فضای مجازی

خبرنگار و عکاس افتخاری : امیرمحمد طهماسبی

عکاس افتخاری : علیرضا دانشور

 

آدرس دفتر : استان فارس ، آباده ، خیابان صوراسرافیل ، جنب حوزه علمیه امام صادق علیه السلام

تلفن : 07144363665

 

مشاهده مجوز در سایت جامع رسانه های کشور