آغاز ثبت نام دوره ی تابستان مهد کودک ثمره

🔰 آغاز ثبت نام دوره ی تابستان

🔸 با کلاس هایی شاد و متنوع

🔸 بازیهای ریتمیک

🔸 خلاقبت و نقاشی

🔸 پرورش تفکر در کودکان(فبک)

🔸 قصه گویی و فن بیان

شروع کلاس : ششم خرداد روزهای زوج از ساعت ۱۱:۳۰الی ۸:۳۰