قیمت کارشناسی : ۱۳۰ میلیون تومان

مشخصات
مکان خیابان امام علی (ع)
متراژ 200 متر
شرایط درب به ساختمان
نام بنگاه بنگاه ایران زمین
تلفن بنگاه 5208 4433 071
قیمت کارشناسی ۱۳۰ میلیون تومان

فروش

130

فروش


0

Pros

Cons