قیمت کارشناسی : ۲۰ میلیون تومان

مشخصات
مکان خیابان مفتح
متراژ 250 متر
شرایط سه خوابه ، درب به حیاط ، آهن و آجر
بنگاه بنگاه ایران زمین
تلفن بنگاه 5208 4433 071
قیمت کارشناسی ۲۰ میلیون تومان