کانون فرهنگی آموزش قلم چی – واحد آباده

دانش آموزان عزیز جهت استفاده از تخفیف ویژه شهریه ثبت نام در سال تحصیلی ۹۵-۹۴

از هم اکنون به کانون بیایید.

برنامه ریزی                    خود باوری                   خورآموزی

مهلت ثبت نام تا ۱۵ بهمن ماه ۹۴

آباده خیابان مدرس پلاک ۲۳

تلفن :

۴۴۳۴۹۴۰۱

۴۴۳۴۴۴۰۱

qalam