جشنواره قاصدک چای دبش ویژه هایپرشاپ آپاتیه

با خرید یک بسته چای کیسه ای دبش از هایپر شاپ آپاتیه آباده در ۳ قرعه کشی شرکت کنید.

جوایز:

* هر هفته تا سه ماه ؛ ۳ دستگاه پژو پارس کشوری

* هر هفته تا سه ماه ۱ دستگاه پراید استانی

* یک دستگاه خودرو پراید ویژه هایپر شاپ آپاتیه

با ارسال کد ۱۴ رقمی کارت داخل بسته های چای دبش به شماره  ۳۰۰۰۲۶ در قرعه کشی کشوری شرکت نموده و برنده یک دستگاه پژو پارس شوید.

همچنین با ارسال کد قرعه کشی  به  ۱۰۰۰۲۶۷۱۱ در قرعه کشی استانی شرکت نموده و برنده یک دستگاه پراید شوید.

تاریخ قرعه کشی ۲۰ فروردین ۹۵

آدرس : آباده ، بلوار استقلال ، روبروی سالن ورزشی عفاف

تلفن : ۱۷۹۹ ۴۴۳۴

 

68848