سی امین نسخه ماهنامه نفیر منتشر شد

در این نسخه می خوانید … امام جمعه آباده در مراسم بزرگداشت مقام شهید مدافع حرم حمید قاسم پور ؛ اگر به خانه ای حمله شود مَـرد به دفاع می رود   کارخانه بازیافت مواد پلیمری در آباده افتتاح خوا...