مهدی فخیم زاده : ساخت فیلم‌های پلیسی به راحتی فیلم‌های عاشقانه نیست !...

به گزارش نفیر به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ مهدی فخیم زاده در برنامه هفت به تبیین ساختار پیچیده فرم فیلم‌های پلیسی پرداخت و گفت: ساخت فیلم‌های جنایی بسیار سخت است. به راحتی فیلم‌های عاشقانه چند ضلعی نیست...